Highlights of China


12 Days: Beijing, Xian, Guilin, Li River, Yangshou, Shanghai, Suzhou